REGULAMIN RUN AWAY

1. Każda osoba dokonująca rezerwacji jest obowiązana do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz do przekazania go pozostałym uczestnikom gry.

2. Każda osoba bierze udział w grze na własną odpowiedzialność.

3. Osoby poniżej szesnastego roku życia mogą przystąpić do gry tylko w sytuacji kiedy przynajmniej jednym członkiem zespołu jest osoba pełnoletnia.

4. Osoby z różnego rodzaju schorzeniami fizycznymi i psychicznymi przystępują do gry na własną odpowiedzialność.

5. Gra pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających jest zakazana.

6. Należy przyjść w miejsce gry na dziesięć minut przed jej rozpoczęciem w celu wyjaśnienia zasad, jeśli uczestnicy nie dostosują się do tego punktu regulaminu gra zostanie skrócona adekwatnie do spóźnienia.

7. W siedzibie oraz na klatce schodowej obowiązuje całkowity zakaz palenia. Należy także zachować ciszę. Prosimy oczekiwać na innych członków drużyny poza klatką schodową.

8. Gra trwa 60 minut.

9. Osoby uczestniczące w grze są odpowiedzialne za stan wyposażenia pokoju. W przypadku używania brutalnej siły fizycznej bądź umyślnego uszkodzenia sprzętu uczestnicy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności w formie rekompensaty pieniężnej.

10. Przed rozpoczęciem gry wszystkie urządzenia elektroniczne muszą zostać wyłączone, zabrania się robienia zdjęć.

11. W pokojach zainstalowane są kamery w celu bieżącej obserwacji przebiegu gry i udzielenia ewentualnych podpowiedzi. W związku z tym uczestnicy wyrażają zgodę na utrwalenie ich wizerunku przy użyciu technik audiowizualnych w celach niezbędnych do przeprowadzenia gry.

12. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu obsługa ma prawo wyprosić uczestnika z lokalu bez prawa do zwrotu pieniędzy.

13. Ostrzegamy, że pokój „Piła” może wywołać lęk u niektórych uczestników gry, nie jest zalecany dla osób poniżej piętnastego roku życia, firma nie ponosi odpowiedzialności za decyzję uczestnika o udziale w grze.

14. Rezerwacja pokoju odbywa się poprzez stronę www.run-away.pl , w placówce bądź telefonicznie.

15. Płatności dokonuje się w placówce, przed rozpoczęciem gry i tylko gotówką bądź voucherem promocyjnym. O inne formy płatności proszę pytać telefonicznie bądź w placówce.

16. Składając zamówienie klient zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

Facebook
TOP